Контакт

НИП “Погледи“
Адреса редакције:
НИП „Погледи“, Немањина 16, 34.000 Крагујевац
Телефон: 064/1-880-990
Електронска пошта:pogledi@sbb.rs, pogledikg@gmail.com